viernes, 19 de febrero de 2010

Regulamento Campionatos Galegos

1.- Os campionatos Galegos de Baile Deportivo estarán abertos a todas as categorías
2.- Grupos de idade: Xuvenil - Junior I - Junior II - Youth - Adulto - Senior.
3.- O número mínimo de parellas no grupo de idade junior será de 4, no caso de non acadarse este este mínimo poderá agruparse nun só grupo Junior.
4.- No caso das categorias Xuvenil - Junior - Youth - Adulto - Senior non será necesario un número mínimo de parellas para conformar grupo, pero para poder dividir a categoria Adulto en Adulto I e Adulto II e a categoria Senior en Senior I e Senior II deberá haber un mínimo de 5 parellas en cada grupo de idade.
5.- Para competir nos Campionatos Galegos será necesario realizar un mínimo de dúas competicións puntuables durante o ano anterior á data do campeonato e dentro da comunidade de Galicia, excepto para os grupos de idade Xuvenil, Junior I e Senior que non precisaran acadar este mínimo.
De celebrarse competición o día do campionato esta non se computará dentro das duas competicións obrigatorias para poder participar no mesmo.
6.- Polo menos un membro da parella debe de ter a súa residencia habitual en Galicia.
7.- As parellas participantes non poderán ter representado a outra Comunidade nin ter participado en ningún outro Campionato Autonómico durante a presente tempada.
8.- Regulamento de Vestiario: Aplicarase o mesmo que nos Campionatos de España (ver en www.febd.es )
9.- BAILES:
Campionato Latino: Samba, Cha-cha, Rumba, Pasodoble, Jive
(en Xuvenil Samba, Cha-cha e Jive
e Junior I: Samba, Cha-cha, Rumba e Jive)
Campionato Standard: Vals Inglés, Tango, Vals Vienés, Slow Fox e Quickstep
(en Xuvenil: Vals Inglés, Tango e Quickstep
Junior I: Vals Inglés, Tango, VV, Quickstep)
Campionato 10 Bailes: VI, TA, VV, SF, QS, SB, CH, RB, PD e JV
(en Xuvenil: VI, TA, QS, SB, CH e JV
(e Junior I: VI, TA, VV,QS, SB, CH,RB e JV)